Forældre og tilskuere

Retningslinjer for forældre og tilskuere

LÆR BØRNENE AT TÅLE BÅDE SEJR OG NEDERLAG!

I floorball kan alle deltage, ingen er for dårlig og ingen er for gode. Det er derfor vigtigt at bygge på princippet om jævnbyrdig modstand både i kamp og til træning.

Ingen kan lide at tabe eller vinde ’tocifret’. Tag sejr og nederlag med fornuft – tåler de voksne at tabe, lærer barnet det også.

- Der lægges vægt på at det skal være hyggeligt/sjovt at være medlem af klubben og ungdomsspillerne skal derfor ikke paces, det hele skal IKKE kun gå op i placeringer, der må gerne opmuntres, men ikke negligeres.

- Der skal være plads til alle, men ikke på bekostning af andre…. Dvs. vi fremhæver ikke de få, men løfter helheden.

- Som forældre til ungdomsspillere, forventes det, at har man en problemstilling med måden træneren vælgere at udføre træningen/kampen på, så tages det med den pågældende træner og ikke hen over hovedet på barnet, det drejer sig om. Kontakt evt. bestyrelsen ved større problemstillinger.

- Vi har alle en mening om hvordan tingene kan gøres, og det skal der også være plads til, men for at bevare den gode stemning, tages evt. uenigheder mellem de personer det drejer sig om og ikke på tilskuerbænken.

- Det forventes at alle omkring holdene er med til at fremme den gode stemning og holder god tone, børn som voksne.

- Vi vil gerne som klub have et ry, hvor både spillere og forældre opfører sig ordentligt, dvs. at vi viser respekt for vores medspillere, modspillere, træner og dommerne ved stævner/kampe. Det er selvfølgeligt tilladt at være engageret, men undlad mishagsytringer og udråb. Dette gælder både ved hjemme- og udekampe.

- Vi holder god tone og taler ordentligt til og om hinanden.