Vedtægter og Generalforsamling

Vores vedtægter kan du læse og downloade her

vedtaegter_for_JUFC_1-3-2013.pdf

Det kræver Adobe Reader at åbne dokumentet - Adobe Reader kan hentes her

Referat fra Generalforsamling Marts 2017
 1. Valg af dirigent. Anders Dolling valgt til dirigent
 2. Valg af referent. Mona Aagaard valgt til dirigent
 3. Formanden aflægger beretning. Sandie Bagge aflægger beretning. Se bilag. Beretningen er godkendt.
 4. Kassereren aflægger regnskab/ budget. Kassereren, Søren Vangaa gennemgår regnskabet. Se bilag. Budgettet gennemgås. Der er budgetteret et lille overskud til næste år. Der foreslås indkøb af et sæt ekstra målmandstøj. Vi skal være obs. på bøder i forbindelse med rødt kort, brug af uregelmenteret spiller m.v. Regnskab og budget er godkendt.
 5. Behandling af indkomne forslag til vedtægtsændringer. Der ikke indkommet nogle forslag til vedtægtsændringer.
 6. Valg til bestyrelsen – følgende er på valg:
 • Sandie Bagge, formand – modtager genvalg. Sandie Bagge blev genvalgt.
 • Jan Thykjær – modtager genvalg. Jan Thykjær blev genvalgt.
 • Emil Kock – modtager ikke genvalg. Anni Blankensteiner, vælges for to år.
 • Tonny Jensen, vælges for to år.
 • Karsten Stidsen, vælges for et år.
 • Valg af suppleant. Tanja Mørup, vælges til suppleant.

7. Valg af revisor. Fie Gerlach, valgt til revisor.

8 . Eventuelt.

Der bliver spurgt om muligheden for mobile pay. Kassereren er i gang med at undersøge mulighederne med banken, så det vil blive en mulighed.

Spørgsmål til motionistholdets træningstid kl. 17.30. Det bliver nok svært at rykke den tid. Anders Dolling informerer, at der til næste år bliver søgt om mere haltid, fx i ”badmintonhallen”. Der arbejdes også på at få haltid i Frederikssund.

Fra næste år vil der blive startet en talentklasse på gymnasiet, og klubberne vil blive opfordret til at stille kapacitet til rådighed. Martin Petersen vil gerne tilbyde sin hjælp med dette. Sandie Bagge oplyser, at der til et sådant projekt vil være behov for nogle flere arbejdskræfter og tovholdere.

Der opfordres til at bakke op ved hjemmekampe. Der er flere informationsfora: Hjemmesiden, holdsport og Facebook. Der forespørges om en informationsskærm, fx i samarbejde med fodbold på den eksisterende informationsskærm i hallen. Søren vil tage en snak med fodbold.

Der skal følges op på kontingenter på folk, som kun spiller få kampe. Bestyrelsen svarer, at det bliver der.

Mikkel efterlyser visioner for klubben. Sandie siger, at vi nu med en ny fuldtallig bestyrelse skal drøfte de kommende retningslinjer og visioner for klubben. Det er jo en klub, der er i vækst især på ungdomssiden, og det er meget positivt, men kræver naturligvis meget planlægning og flere frivillige hænder. Vi skal også være opmærksom på fastholdelse af de mangle unge spillere, når de bliver ældre. Her spiller det sociale sammenhold og et tiltrækkende idrætsmiljø en stor rolle. Der opfordres til at tage initiativ til forskellige sociale arrangementer både for de unge og de ældre. Der bør lægges mere energi i at opdrive nogle sponsorater, men det er ingen hemmelighed, at det er hårdt arbejde. Vi skal være mere synlige. Tanja Mørup tilbyder at lave et sponsoroplæg. Og husk, at tilknytte jeres OK kort til klubben.

Formanden takker for god ro og orden og for den store opbakning til generalforsamlingen.

28 medlemmer deltog i Generalforsamlingen.

For referatet: Mona Aagaard