Værdier og retningslinjer

Klubbens værdier og retningslinjer

Det er Jægerspris Underducks FC´s ambition, at vor klub, er en åben og gennemskuelig organisation, hvor sporten dyrkes på lige fod, under de respektive hold og årgange samt vi alle løfter i flok for at få vores klub til at være et rart sted at være.

Det er samtidig klubbens ambition, at sende de korrekte signaler til det øvrige samfund og klubber om, at floorball er en sund og fantastisk sport, mens vores klub er en klub som følger de værdier der nu engang er fastsat, at vi vil ramme helheden og bredden – Der skal være plads til alle, uanset niveau.

Retningslinjer for adfærd - der gælder alle

Disse retningslinjer henviser til handlinger og holdninger, som kendetegner klubbens ånd og som gælder for både spillere, trænere og forældre:

- Vær en god ambassadør for sporten og klubben.

- Lad ikke dine personlige ambitioner overskygge helheden på et hold.

- Udvis sund respekt for i din omgang med dine egne og andre holdninger, både på og udenfor banen og klubben.

- Vær et godt forbillede for klubbens børn og unge.

- Vis værdighed både ved sejr og nederlag.

- Overhold klubbens regler og retningslinjer.

- Respekter de afgørelser, som er truffet af klubbens bestyrelse og Floorball Danmark.

- God opførsel: - respekter dine holdkammerater, det skal være en god oplevelse for alle at deltage i træningen på og udenfor banen, samt i omklædningen.

- Det forventes at alle medlemmer er med til at fremme den gode stemning og holder god tone, børn som voksne.

- Som forældre til ungdomsspillere, forventes det, at har man en problemstilling med måden træneren vælgere at udføre træningen/kampen på, så tages det med den pågældende træner og ikke hen over hovedet på barnet, det drejer sig om. Kontakt evt bestyrelsen for større problemstillinger.

- Vi har alle en mening om hvordan tingene kan gøres og det skal der også være plads til, men for at bevare den gode stemning, tages evt. uenigheder mellem de personer det drejer sig om og ikke på tilskuerbænken.

- Vi vil gerne som klub have et ry, hvor medlemmene opfører sig ordentligt, dvs. at vi viser respekt for vores medspillere, modspillere, træner og dommerne ved stævner/kampe. Det er selvfølgeligt tilladt at være engageret, men undlad mishagsytringer og udråb på banen, dette gælder både ved hjemme- og udekampe.

- Vi holder god tone og taler ordentligt til og om hinanden.

- Vi tolererer ikke mobning. Vi forventer i klubben at der ikke mobbes eller andet, man kan gå til træneren eller til bestyrelsen – dette vil give advarsler og hvis det ikke respekteres, vil man desværre ikke kunne indgå i klubben.

Særligt for ungdom:

- Der lægges vægt på at det skal være hyggeligt/sjovt at være medlem af klubben og ungdomsspillerne skal derfor ikke paces, det hele skal IKKE kun gå op i placeringer, der må gerne opmuntres men ikke negligeres.

- Der skal være plads til alle, men ikke på bekostning af andre…. Dvs. vi fremhæver ikke de få, men løfter helheden.

Er man i tvivl og har spørgsmål så spørg endelig!!!

600_4997
600_6415
Særlige forventninger til trænere og frivillige

Der lægges vægt på at det skal være hyggeligt/sjovt at være medlem af klubben og ungdomsspillerne skal derfor ikke paces, det hele skal IKKE kun gå op i placeringer, der må gerne opmuntres men ikke negligeres….

Der skal være plads til alle men ikke på bekostning af andre. Dvs. vi fremhæver ikke de få, men løfter helheden.


ALLE SKAL SPILLE LIGE MEGET!

Ingen bliver bedre af at sidde på bænken, og alle synes det er sjovt at spille. Desuden er der ingen, som ved, hvem der bliver bedst som voksen – det er sjældent ’børnestjernerne’ bliver ’voksenstjerner’. Et kredsmesterskab er ikke et mål i sig selv, og det er derfor en misforståelse kun at bruge de bedste for at vinde kampene.
Lad alle spille lige meget, lad alle få lov til at spille fra start og lad alle spille forskellige pladser på holdet, men pres dem ikke til det. Kør efter ”HAK” princippet. HAK står for ”halvdelen af kampen” og betyder altså, at en spiller minimum spiller 50 procent af tiden i de kampe, som han/hun deltager i.

Det er vores målsætning at der fra U7 til U13 spilles efter HAK princippet og med disse punkter som kernen for årgang U7 til og med U13:

- At floorball skal være sjovt og for alle

- At leg, motorik og koordinationstræning er i højsæde

- At skabe klubfællesskab og sammenhold

- At opnå ”rene” årgangshold så alder og niveau passer sammen

- At medlemstallet altid er stigende


LÆR BØRNENE AT TÅLE BÅDE SEJR OG NEDERLAG!

I floorball kan alle deltage, ingen er for dårlig og ingen er for gode. Det er derfor vigtigt at bygge på princippet om jævnbyrdig modstand både i kamp og til træning.

Ingen kan lide at tabe eller vinde ’tocifret’. Tag sejr og nederlag med fornuft – tåler de voksne at tabe, lærer barnet det også.

Floorball er et holdspil, hvor alle taber og alle vinder. En sejr tager hver enkelt spiller med sig hjem – et nederlag deles af alle. Del evt. hold efter ABC princippet. Altså opdel spillerne i A spiller = dygtigste, B spillere = middel, C spillere = mindre gode. Herefter sammensættes holdene således at der er ligeligt af A, B og C spillere på det enkelte hold. Herved opnår man at A spilleren lykkes med de ting denne prøver, B spilleren ligeså, og C spilleren lære mens der spilles. Børn lære meget af at spille med andre på samme, højere eller lavere niveau.

Princippet ”lige børn leger bedst” er ikke at foretrække i floorball. Her gælder nærmere princippet ”lige hold, leger bedst”.


SOM TRÆNER OG HOLDLEDER ER DU ROLLEMODEL FOR SPILLERNE.

Vi forventer, at du:

- følger klubbens regler og retningslinjer

- kan udfylde en børneattest

- anerkender, at spillernes første prioritet er deres skole

- anerkender, at spillerne måske deltager i andre idrætsgrene

- møder velforberedt til træning og kamp

- skaber tryghed gennem åbenhed, ærlighed, hensyn, omtanke og omsorg

- udvikler alle spillere på holdet ved at stille rimelige krav, som er proportioneret til børnenes alder og kunnen

- understøtter børnenes forståelse af floorball som en holdsport

- forstår vigtigheden af at være en god rollemodel, som arbejder for at skabe et sundt og udviklende socialt miljø for klubbens børn og unge


VÆR OPMÆRKSOM PÅ

- Facebook siden, der er det kun bestyrelsen der laver opslag til den. Såfremt man har noget man gerne vil have op, send det gerne til en fra bestyrelsen og vi vil med glæde lægge det op. Dog skal opslagene ikke være til gene for andre, af hverken nedladende eller af arrogant karakter – det er okay at man roser men det skal ikke kunne ”læses at det andet hold, bare var for dårlige”.

- Spillertøjet, som spillerne spiller i, skal varetages af træneren på det respektive hold. Der er ingen som skal have lov at tage sit spillertøj med hjem – vi har erkendt at der bare forsvinder for meget tøj. Det er selvfølgelig tilladt at lave vaskeordninger, men alt spillertøjet skal hele tiden være samlet. Dette kan også ses ved at nogle spillere konsekvent træner i vores spillertøj.

- Træneruddannelse, er noget klubben betaler og der ligger en kalender på Floorball Danmarks hjemmeside, som har disse forskellige typer – disse bliver som regel også udsendt pr mail til Formanden. Ønsker man et, giv et praj til formanden – tilmeldingen plejer at være personlig men klubben klarer betalingen. Såfremt ønsket om en uddannelse passer til behovet.

- Mangler der noget: tøj, tavler, bolde o.l. – så aftales det med en fra bestyrelsen at dette indkøbes – trænere har ikke beføjelser til selv gå ud og indkøbe på klubbens regning.

- Samtidig er det ikke tilladt at bruge klubbens navn og logo, uden samtykke fra bestyrelsen

Retningslinjer for sponsorater

- Vi løfter i samlet flok, hentes der f.eks. sponsorpenge ind er det til klubben og ikke til enkeltstående hold. Klubbens bestyrelse vælger hvem der står først i køen til f.eks. nyt spillertøj, om der mangler udstyr m.m.

- Klubbens logo må bruges på tøj købt igennem klubben, brug af klubbens logo skal gå gennem bestyrelsen, da der foreligger en fast aftale med en lokal trykker.

Underducks_logo_kegle
Underducks_logo_hockey_floorball
Retningslinjer for tilskud
I forbindelse med arrangementer og tilskud, se menupunktet “Tilskud fra klubben” under menuen "Som medlem" her på hjemmesiden.